CLEAN UP YOUR FACE

Tele's of steelwratjes verwijderen

Met elektrische coagulatie worden Spinnaevi en Teleangiëctasieën en andere kleine vaatafwijkingen behandeld. Door middel van een miniscuul naaldje en stroom worden de bloedvaatjes dichtgebrand. Hierdoor zijn deze niet meer zichtbaar. Het resultaat hiervan is blijvend, maar bij aanleg kunnen eventueel wel weer nieuwe zichtbare vaatjes ontstaan.

Teleangiëctasieën zijn kleine chronisch verwijde bloedvaatjes, die voorkomen in het gelaat. Deze vaatjes komen vooral voor op de wangen, neus en kin.Omdat ze niet vanzelf verdwijnen en vooral cosmetisch storend kunnen zijn, worden ze verwijderd d.m.v. elektrische coagulatie. Doordat de adertjes in de huid slapper worden, kunnen deze gaan verwijden. Hierbij is het aan te bevelen geen alcohol of gekruid voedsel gebruiken. Pas op voor overmatige bloodstelling aan de zon. Vermijd sterke wisseling in temperatuur.

Spinnaevi zijn verwijde bloedvaatjes in de vorm van een spin. Deze bestaan uit een rode vlek en daaruit komen fijne, uitstralende vertakkiingen voort. Deze aandoening kan aangeboren zijn, maar ook later ontstaan o.a. door beschadiging. Bij deze aandoening is het gebruik van alcohol of gekruid voedsel af te raden.

€35,-

(per 15 minuten)